Decemberi vezércikk

Kedves Olvasó!
A VIFE mala füzér legújabb darabját adjuk Neked hírlevelünkben.

Az adventi időszakban a Karácsony közeledtével számos remek alkalom kínálkozik, az együttérzés transzformálására és gyakorlására, mind a szeretteinkkel, idegenekkel, rászorulókkal, és az egész Univerzummal szemben. Érzéseink megnyilvánulhatnak, tiszta és önzetlen szolgálat formájában. Ez az időszak, jó lehet arra is, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy az együttérzés segíthet felülemelkedni a dolgok időleges és viszonylagos aspektusain, hogy az önzetlen cselekedetek beköltözzenek hétköznapi szokásaink közé, és életünk állandó részévé válhassanak.


Ne feledjük, hogy a figyelem a szeretet megnyilvánulása, és lehet, hogy a hozzánk legközelebb állóknak, ez lehet a legnagyobb ajándék Karácsonyra és Mindenkorra.

Az együttérzés azonosulás másnak a helyzetével, érzéseivel és indítékaival, illetve ezek megértése. Az együttérzés képessé tesz arra, hogy egy másik ember helyébe képzeljük magunkat. Az együttérzés alapfeltétele, hogy ismerjük valaki másnak a helyzetét, és az is fontos hozzá, hogy átérezzük, milyen érzéseket keltenek benne a körülmények. Az együttérzés, hogy egy másik személy fájdalmát érezzük a saját szívünkben. 

Az együttérzés felette áll minden önző motivációnak. Az együttérzés ennek az ellentéte.
Lelki tulajdonság, önzetlenségen alapul, nincs benne irigység, sem birtoklásérzet.
Nem szentimentális, nem jön és megy az érzelmeinkkel együtt. Ha együttérzőek vagyunk, indokolatlan, feltétel nélkül szeretetet ajánlunk másoknak, és készségesen felajánljuk szolgálatunkat értük.
Az együttérzésnek semmi köze a bűntudathoz, félelemhez vagy nehezteléshez. Ha megnyílunk az együttérzés előtt, a tudatunk transzcendentálisabbá válik, magasabb energiákat sugárzunk, amelyek másokat fölemelnek, és gyógyulást kínálnak fájdalomra és szenvedésre.

Ha azt valljuk, hogy szeretjük Istent, szeretjük a Világot, ahol élünk, az Univerzumot amiben létezünk, akkor szeretnünk kell a részeit és a részecskéit is – az élőlényeket , és minden teremtményt magunk körül. Ha gyakoroljuk az együttérzést úgy érezhetjük, ha szenvedőkkel találkozunk, hogy magunkra szeretnénk venni a terhüket, hogy megszabadítsuk őket legalább a fájdalom egy részétől.

Ha mélyebb perspektívából szemléljük mások ellenséges vagy meggondolatlan viselkedését, akkor másik ember nehézségét segítségkérésnek tudjuk tekinteni, egy segélykiáltásnak a szeretetünk, együttérzésünk és szolgálatunk után. Minden ember szeretetre és figyelemre vágyik. 
Az együttérzés bátorságot követel.
Az együttérzés felette áll az „én” és az „enyém” gondolatainak, fölülemelkedik az anyagi kényelem és biztonság elképzelésén. Ha az együttérzést gyakoroljuk, nem motiválhat hatalom. Megfeledkezünk magunkról,közömbösek vagyunk a személyes nyereséggel vagy veszteséggel szemben, és olyan mélyen átérezzük a szívünkben mások szenvedését, hogy elszánjuk magunkat, teszünk valamit. Ehhez nagy bátorság kell.

Buddha tanításaiban a szeretetet és az együttérzést az etika alapjának, és a helyes beszéd és a helyes cselekedet fontos feltételének tekintik. Mindkettő olyan tulajdonság, ami meditációval fejleszthető. A buddhista szövegek a szeretetet és az együttérzést, az isteni lakhelyeknek nevezik, mivel ezek nyilvánítják ki a bennünk rejlő istenséget, még ha emberi testben tartózkodunk is. A buddhizmusban a szeretet és az együttérzést bölcsességgel, a dolgok valódi természetébe való belátással kell kiegyensúlyozni, ami önmagában is képes örökre eltüntetni azokat a tudati szennyeződéseket amelyek a szamszárához, a születés és halál körforgásához láncolnak minket. 
A szeretet és az együttérzés meditációs gyakorlása az olyan szorongást keltő érzésektől tisztítanak meg minket, mint a neheztelés, a rosszindulat, a harag vagy az érzéketlen közöny, amelyek szenvedést okoznak nekünk és másoknak egyaránt. Közösségi harmóniát hoznak létre, és lerombolják azokat a falakat, amelyek az ego börtönébe zárnak bennünket. A szeretet és az együttérzés fejlesztésével szívünk kinyílik, és mérhetetlen jó szándékot sugároz mindenki felé, akivel találkozunk.
Az együttérző ember nem kívánja mások bántódását. Az ilyen emberek szíve megindul mások szenvedései láttán, és cselekvésre készteti a szenvedésük megszüntetése érdekében.

Rinpoche arról elmélkedik, hogy ha empátiát akarunk érezni a szenvedők iránt, először őszintén a jólétüket kell kívánnunk. Ez a mások iránti szeretet érzése, ami arra késztet minket, hogy foglalkozzunk a boldogságukkal és a szenvedésükkel. Tehát, amikor szenvedéssel találkozunk, mi magunkénak érezzük a fájdalmukat, és törekszünk a fájdalmuk enyhítésére.

Osho szerint számos úgynevezett együtt érző megnyilvánulást szennyez be az önhittség és az elismerés utáni vágy. Az őszinte együttérzés, amely mély elfogadással és önmagad szeretetével kezdődik. Csakis ekkor teljesedhet ki gyógyító erővé, amelynek gyökere a másik ember feltétlen elfogadása olyannak, amilyen.

Márai Sándor: „Valami képessége mindenkinek van. Van, aki megérzi a földben a vizet. Vagy a fémeket. Van, aki átlát a tárgyakon. Van, aki szeretni tud egy másik embert. Csupa titok. Képesség. Nekem is van. Néha összerándulok emberek előtt. Meg kell állnom. Szeretnék beszélni velük. Rögtön, kertelés nélkül, a leglényegesebbről. Arról, ami történik velük. Mindig megérzem, ha egy ember válság előtt van.”

A Dalai Láma Együttérzés és egymásrautaltság című előadásában itt Budapesten 2ooo- ben minden vallás egyetemes emberi mondanivalójáról beszélt, ami napjaink és Európában kialakult helyzet tekintetében, a lehető legaktuálisabb és legfontosabb üzenet lehet.

Amit nagyon fontos, hogy megértsünk, hogy a különböző vallási hagyományok filozófiai nézetei között lehetnek különbségek, de erkölcsi tanításaikon keresztül mind azt üzenik, hogy szeressük embertársainkat és legyünk velük megértök és türelmesek. Ha megértjük minden vallásnak egyetemes emberi mondanivalóját, akkor a tanítások egyszeriben jelentőséget nyernek a mindennapjainkban. Ha megértjük a vallások e közös, központi üzenetét, akkor jobban meg tudjuk becsülni egymást, és rájövünk, hogy sok tanulnivalónk van egymás hagyományairól. Ha felfogjuk, mit jelent a "jó szív", akkor azt is megértjük, hogy minden vallásnak ez a leglényegesebb mondanivalója.